MENY

Säkra Lekplatser

Barns rättigheter till en trygg och säker miljö började man arbeta med redan på -50 talet. Vi fick de första rekomendationerna som sedan blev till en svensk säkerhetsstandard. Konsumentverket och Barnmiljöråder som numera är BarnOmbudsmannen är instutioner som bevakar detta.

FN:s barnkonvention från 1989 betonar tydligt behovet av ett olycksfallsförebyggande arbete.

Från den 1 januari 1999 har vi en gemensamma EN-norm/standard som gäller. Det är en mycket omfattande skrift som kräver en fördjupad kunskap för att kunna användas.

 Utifrån dessa EN-normer gör vi de säkerhetsbedömningar som måste göras via en underkonsult. 


Några länkar: 

 Det här säger barnkonventionen om din rätt till lek, fritid, kultur och vila 

Barnsäkra brunnar 

Enkelt avhjälpta och Enklare utan hinder 
Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda