MENY

Om Grönmarbesiktning Skåne - Företagsfakta

 

Varje uppdrag är en ny kunskap både i det lilla och det stora.

 

Det gör det så intressant att utföra ett uppdrag där man ser att parterna "växer" och blir nöjda.

Entreprenadbesiktningar samt kontroller under byggskedet.

Markförlagda vatten- och avloppsledningar kikar jag också på.

Driftfokus och att tillgängliheten är optimal är ett måste för ett lyckat långvarit objekt.

Utomhusbelysningars funktion och ekonomi har dessutom blivit lite av en käpphäst för mig.

 

 

Trädgårdsingenjör SBR, Allan Lickander

Företaget innehar F-skattesedel.

 - Certifikat "Besiktningsman av utemiljö"
2009-09-22-Trädgårdsteknikerexamen 1986 SLU Alnarp
 

 

 

Allan Lickander


"Kunskap genom nyfikenhet" 

 

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda