MENY

Om Grönmarbesiktning Skåne - Företagsfakta

 

Varje uppdrag är en ny kunskap både i det lilla och det stora.

 

Det gör det så intressant att utföra ett uppdrag där man ser att parterna "växer" och blir nöjda.

Entreprenadbesiktningar samt kontroller under byggskedet.

Markförlagda vatten- och avloppsledningar besiktar jag också.

Driftfokus och att tillgängliheten är optimal är ett måste för ett lyckat långvarit objekt.

 

Besiktningsman av utemiljö SBR, Allan Lickander

Företaget innehar F-skattesedel.

 - "Besiktningsman av utemiljö"
Certifierad sedan 2009-09-22-Trädgårdsteknikerexamen 1986 SLU Alnarp

 

 

Allan Lickander


"Kunskap genom nyfikenhet" 

 

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda