MENY

Driftentreprenader

Besiktning av drift och underhåll utgår helt från de handlingar som parterna har kommit överens om.

Indelningarna här följer ett annat mönster än för en anläggningsentreprenad.

Jag ger här ett typexempel på besiktningar utifrån en fingerad process som är så komplett som möjligt:


- Förbesiktning/Statusinventering.

Parterna gör en gemensam kontroll som dokumenteras för att ha som ett grundmaterial. 


- Driftskontroll

Här görs de kontroller som är överenskommna i handlingarna. Exempelvis gräsklippningshöjd, frekvens enligt lista och plats, ogräsförekomst i rabatter, bevattning av nyplanteringar, med mera vad som är adekvat.

Denna besiktning kan även utföras som en "egenkontroll" av entreprenörens arbete varvid dennes mallar följs.


- Årsavslut/Säsongsavslut

Här jämför man med statusinventeringen och handlingarna vad som har och inte har skett varefter entreprenaden slutregleras.

 

 

För den som vill lyckas med sin skötsel gäller det att vara påläst.

Här är en mycket bra bok: http://www.blommorochbuskar.se/


 

 

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda